fg godkjent dørINNBRUDDSSIKRING for
sikret med FG-godkjent innbruddsalarmanlegg, er egenandelen minst 20% av skaden. … 3.3 skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevet for dør.
se hjemmeside

 

Sørg for FG-godkjente låser på inngangsdører og vinduer
Sørg for FG-godkjente låser på dører og vinduer for å skape økt sikkerhet mot innbrudd. Da er du mindre utsatt for ubudne gjester som klarer å bryte seg inn i …
se hjemmeside

 

Sikring av dører – Karl Jensen
Sikring av dører. Alle dører i boligen bør sikres med minst en FG-godkjent lås / sikkerhetslås. Ved å ha en FG-godkjent lås i alle dører, har du langt mindre …
se hjemmeside

 

BESKYTTELSESKLASSENE B1, B2 OG B3
2 DØR – skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør. 3 INNBRUDDSHEMMENDE GLASS – skal være FG-godkjent (minimum P6B).
se hjemmeside

 

Sikring mot tyveri – FG hovedside
med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør. 8 BAKKANTBESLAG skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden …
se hjemmeside

 

FG hovedside
FG ønsker å kartlegge behovet for resertifiseringseksamen for personer som allerede har bestått FG-eksamen for … Hvert år dør mange eldre i brann når de lager …
se hjemmeside

 

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk …
Side 5 av 8 9. Antall låsenheter og annet utstyr For B1 kreves det 1 FG-godkjent låsenhet pr. dør. For B2 kreves det 2 FG-godkjente låsenheter pr. dør, hvorav …
se hjemmeside

 

Håndbok i innbruddssikring
• skal være låst med FG­godkjent låsenhet som krevd for dør. • skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens
se hjemmeside

 

Lås og Beslag A.S
FG-godkjent lås for ytterdører hvor en ønsker en «hjemmebekvem / bortesikker» avlåsing. … B – mm, ytterside dør til senter av låskasse C – mm, …
se hjemmeside

 

INFORMASJON, OG KRAV TIL FG-GODKJENTE LÅSER
FG-GODKJENTE LÅSENHETER FOR FAST MONTERING ER TESTET OG GODKJENT ETTER … holde de enkelte deler fast forankret i dør og karm. En låsenhet er FG-godkjent når …
se hjemmeside